sprinkler-to-drip

การรดน้ำสนามหญ้า

การดูแลสนามหญ้าให้สวยงามตลอด นอกจากการเตรียมดินที่ดีแล้ว การรดน้ำสนามหญ้า ถือเป็นเรื่องหลักที่ต้องให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง แต่ต้องรดน้ำเท่าไหร่ วันละกี่ครั้ง ถึงจะเพียงพอกับความต้องการของหญ้าสนาม ซึ่งบางคนอาจจะให้มากเกินความจำเป็นทำให้สิ้นเปลืองทรัพยากรน้ำและค่าใช้จ่ายโดยใช่เหตุ

ทาง หจก.สิริวรรณ แลนด์สเคป เอ็นจิเนียริ่ง ได้สรุปการคำนวณเบื้องต้นอย่างง่าย เพื่อให้ลูกค้าหรือผู้ที่สนใจสามารถจัดการเรื่องน้ำของสนามหญ้าได้ด้วยตัวเอง

จากสูตร อัตราการใช้น้ำของหญ้าสนาม (ลิตร/วัน) = 0.75 x ค่าการระเหยของแต่ละพื้นที่(มม./วัน)

เนื่องจากทาง หจก. สิริวรรณ แลนด์สเคป เอ็นจิเนียริ่ง ให้บริการในพื้นที่ จ.พะเยา และ จ.เชียงราย จึงขอยกตัวอย่างการคำนวณของ 2 จังหวัดนี้ หากลูกค้าท่านใดสนใจจังหวัดอื่นให้เลือกใช้ค่าการระเหยของพืชในจังหวัดนั้นๆ แทน

จากตาราง จะเห็นว่าเดือนเมษายน ของประเทศไทย มีอุณหภูมิสูงสุดจึงส่งผลให้ค่าการระเหยสูงขึ้นด้วย โดย จ.เชียงราย และ จ.พะเยา มีค่าการระเหยเท่ากับ 6.30 และ 6.70 ตามลำดับ

เมื่อนำค่าการระเหยไปแทนค่าในสูตร จะได้อัตราการใช้น้ำสนามหญ้าของ จ.เชียงราย และ จ.พะเยา เท่ากับ 4.73 และ 5.03 ตามลำดับ

เมื่อเราได้ค่าการใช้น้ำของหญ้าสนามในแต่ละเดือนแล้ว ลูกค้าสามารถบริหารจัดการน้ำให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

***แต่อีกหนึ่งปัจจัยที่มีผลการใช้น้ำของหญ้าสนามนั่นก็คือ ลักษณะเนื้อดิน ซึ่งดินแต่ละชนิดมีความสามารถในการอุ้มน้ำได้ต่างกัน***

สมมุติ ลักษณะเนื้อดินที่ใช้ปลูกหญ้าสนาม เป็นดินร่วนปนทราย มีค่าความสามารถในการอุ้มน้ำเท่ากับ 1.5 มม. ต่อดินลึก 1 ซม.

และให้ รากหญ้าที่โตเต็มที่ มีความลึกของรากอยู่ที่ 30 ซม.

ดังนั้น ความสามารถในการอุ้มน้ำของดินในเขตรากหญ้าสนาม 30 ซม. = 1.5 x 30 = 45 มม./พื้นที่ 1 ตรม.

สมมุติ เรามีพื้นที่ปลูกหญ้าสนาม 100 ตรม.

ความสามารถในการอุ้มน้ำของดินในเขตรากหญ้าสนาม 30 ซม. ในพื้นที่ 100 ตรม. = 45 x 100 = 4,500 ลิตร

ซึ่งในความเป็นจริงเราคงไม่ปล่อยให้หญ้าใช้น้ำในดิน 4,500 ลิตร จนหมดก่อนค่อยเติม ปกติเราจะยอมเหลือน้ำในดินอยู่ที่ประมาณ 50% เพื่อให้มีน้ำสำรองไว้ให้หญ้าสนามใช้อย่างต่อเนื่องแล้วจึงเติมอีก 50% เพิ่มลงไป

ดังนั้น น้ำที่เราจะต้องใช้เติมหญ้าในพื้นที่ 100 ตรม. คือ 4500/2 = 2,250 ลิตร

หรือ 45/2 = 22.5 มม./พื้นที่ 1 ตรม.

เราจึงทราบระยะเวลาในการให้น้ำหญ้าสนามได้จาก

น้ำที่ใช้เติมหญ้าสนาม(มม.) / การใช้น้ำของหญ้าสนาม(มม./วัน) = 22.5 / 6.70 = 3.36 หรือ 3 วัน ในช่วงเดือนเมษายน จ.พะเยา

หมายความว่า สนามหญ้าพื้นที่ 100 ตรม. ที่มีลักษณะเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย เราจะให้น้ำแก่หญ้าสนาม 2,250 ลิตร 3 วันครั้ง (คิดที่ประสิทธิภาพ 100%)

หากลูกค้าวางระบบการให้น้ำแบบ สปริงเกลอร์ เราจะคิดประสิทธิภาพการใช้งานที่ 80%

จะได้ การรดน้ำหญ้าสนามในระบบสปริงเกลอร์ = [3 วัน x 6.70 ลิตร/วัน] / 0.8 = 25.13 ลิตร

ดังนั้น ปริมาณน้ำที่ต้องให้แก่หญ้าสนาม 100 ตรม. = 25.13 ลิตร x 100 ตรม. = 2,513 ลิตร ทุกๆ 3 วัน

คำถาม แล้ว 2,513 ลิตร จะต้องเปิดกี่นาที?

ปกติก๊อกน้ำบ้านทั่วไปที่ขนาด 1/2 นิ้ว มีอัตราการไหล 9 ลิตร/นาที

ถ้าเปิด 2,513 ลิตร ทีเดียว จะต้องรดน้ำหญ้าสนาม 100 ตรม. เป็นเวลา = 2,513 /9 = 279.22 นาที หรือ 4.65 ชม.

ไหวไหม? ถามก่อน……

ดังนั้นถ้าเปลี่ยนใหม่ ถ้าเฉลี่ยให้ทุกวันล่ะ?

จะได้ เวลาที่ใช้รดน้ำสนามหญ้าจากก๊อกสนาม 1/2 นิ้ว = 4.65/3 = 1.55 ชั่วโมง ต่อ 1 วัน หรือ 1 ชั่วโมง 55 นาที

ถ้ารดน้ำ 2 เวลา เช้า-เย็น = 1.55/2 = 0.78 ชั่วโมง หรือ 1 ชั่วโมง 18 นาที ต่อรอบ

ถ้ารดน้ำ 3 เวลา เช้า-กลางวัน-เย็น = 1.55/3 = 0.52 ชั่วโมง หรือ 52 นาที ต่อรอบ

หรือ ถ้ารดทุกวัน

จะได้ 4.65/7 = 0.65 ชั่วโมง หรือ 1 ชั่วโมง 5 นาที

ถ้ารดน้ำ 2 เวลา เช้า-เย็น = 0.65/2 = 0.33 ชั่วโมง หรือ 33 นาที ต่อรอบ

ถ้ารดน้ำ 3 เวลา เช้า-กลางวัน-เย็น = 0.65/3 = 0.22 ชั่วโมง หรือ 22 นาที ต่อรอบ

จะเห็นว่า นี่แค่พื้นที่สนามหญ้า 100 ตรม. เท่านั้น หากต้องการให้สนามหญ้าสวยดั่งใจจริงๆ ต้องดูแลการให้น้ำถึงขั้นนี้ ยืนรดไปเลยวันละ 3 ครั้ง ครั้งละเกือบชั่วโมง ในช่วงเดือนเมษายน ไม่แปลกที่สนามหญ้าของทุกคนจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลือง แห้งกรอบ จนเป็นสีน้ำตาล ถึงจะรดน้ำยังไงก็ไม่สวยสมดั่งใจ ต้องรอให้เทวดาท่านมาโปรด ถึงจะรอดฟื้นชีวิตมาได้เป็นรอบๆ ไป นี่อาจเป็นสาเหตุหนึ่งนั่นคือ น้ำในดินไม่เพียงพอต่อการใช้น้ำของหญ้าสนาม

ยังไหวอยู่ไหม? ถ้าไหวไปต่อ……

อีกวิธีที่ลดภาระการดูแลหญ้าสนามนั่นคือ การติดตั้งระบบการรดน้ำแบบสปริงเกลอร์ ทั้งควบคุมด้วยตัวเองหรือแบบอัตโนมัติ ถือเป็นการลงทุนครั้งเดียวแต่ช่วยให้การมีสนามหญ้าสวยทุกฤดู

แต่การวางระบบที่ดี คุ้มค่า แบบยั่งยืน ลงทุนครั้งเดียว ใช้ไปเลยยาวๆ ต้องอาศัยองค์ประกอบหลายอย่าง เช่น การคำนวณอัตราการใช้น้ำ การออกแบบผังแปลนระบบที่ง่ายต่อการบำรุงรักษา การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ความชำนาญของทีมช่าง บริการดูแลให้คำปรึกษาหลังการติดตั้งใช้งานอย่างต่อเนื่อง

องค์ประกอบเหล่านี้จะเป็นตัวกำหนดคุณภาพของงานระบบเพื่อให้มีประสิทธิภาพการใช้งานการให้น้ำหญ้าสนามได้อย่างครอบคลุม ช่วยลดภาระการดูแลสนามหญ้าของเจ้าของบ้านได้ตามความต้องการ

ทาง หจก. สิริวรรณ แลนด์สเคป เอ็นจิเนียริ่ง เราได้สรุปข้อมูลอัตราการใช้น้ำของหญ้าสนามและจำนวนวันที่ต้องเติมน้ำ ในพื้นที่ จ.พะเยา และ จ.เชียงราย ตารางนี้คิดประสิทธิภาพการให้น้ำที่ 100% เพื่อช่วยลูกค้าสามารถวางแผนการจัดการน้ำในการดูแลสนามหญ้าได้ด้วยตัวเอง

ตารางสรุป การรดน้ำสนามหญ้า

หจก. สิริวรรณ แลนด์สเคป เอ็นจิเนียริ่ง

รับวางระบบรดน้ำสปริงเกลอร์สวนและการเกษตร

ให้บริการในพื้นที่ จ.พะเยา – จ.เชียงราย

สำรวจหน้างานฟรี!!! ออกแบบระบบฟรี!!!

ติดต่อสอบถาม/นัดจองคิว โทร : 064 979 6699

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

รับวางระบบรดน้ำสปริงเกอร์พะเยา-เชียงราย

Leave your comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *