สำรวจ ออกแบบ ติดตั้ง ปรึกษา ระบบรดน้ำเกษตร

การจัดการน้ำแบบยั่งยืน ประหยัดต้นทุน ประหยัดเวลา เพิ่มผลผลิต

พื้นที่ให้บริการ : เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา

ติดต่อทีมงานเพื่อแจ้งรายละเอียดและประเมินราคา

line-fire

เกษตรกรอัจริยะ ทำการเกษตรแบบยั่งยืน ใช้นวัตกรรมเสริมจุดแข็งเพื่อผลิตผลทางการเกษตร

ลดต้นทุนการดูแลรดน้ำ ลดต้นุทนแรงงาน ประหยัดเวลา เพิ่มผลผลิต บริหารจัดการน้ำได้ตามต้องการ

ระบบรดน้ำเป็นหัวใจหลักของเกษตรกรรม วางระบบให้ดีมีประสิทธิภาพ เพื่อง่ายต่อการบริหารจัดการในระยะยาว

 • ช่วยให้พืชมีการเจริญเติบโตได้อย่างเหมาะสม ตามช่วงการเจริญเติบโต
 • ช่วยลดต้นทุนการดูแลรดน้ำ โดยเฉพาะพื้นที่การเกษตรขนาดกลางและขนาดใหญ่
 • ประหยัดเวลาในการรดน้ำ จึงเหลือเวลาในการจัดการด้านอื่นๆ ได้มากขึ้น
 • วางแผนการบริหารรดน้ำ ได้ตามความต้องการ ไม่ต้องรอฟ้าฝนที่ไม่เป็นใจ
 • หมดกังวลเรื่องการรดน้ำ ให้ระบบจัดการ ทั้งแบบแมนนวลและอัตโนมัติ
 • ช่วยเพิ่มผลผลิต ต้นไม้ได้รับน้ำปริมาณตามความต้องการ
 • วางระบบรดน้ำพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาต่อยอดเป็นสมาร์ฟาร์มในอนาคต
IMPACT SPRINKLER

อิมแพคสปริงเกลอร์

เหมาะสำหรับพื้นที่การเกษตรขนาดเล็กถึงขนาดกลาง

ครอบคลุมพื้นที่ในรัศมี 8-20 ม.

ระบบรดน้ำการเกษตร
Big Gun Spinkler

สปริงเกลอร์ขนาดใหญ่

เหมาะสำหรับพื้นที่การเกษตรขนาดกลางถึงขนาดใหญ่

โดยเฉพาะพืชไร่ ที่ปลูกเป็นบริเวณกว้าง ครอบคลุมพื้นที่ในรัศมี 18-71.5 ม.

Gear drive Big gun Irrigation
Fog irrigation system

ระบบพ่นหมอกโรงเรือน

เหมาะสำหรับการใช้น้ำแบบละเอียดฝอย

รักษาระดับความชื้นสัมพัทธ์ภายในโรงเรือน

ระบบพ่นหมอกโรงเรือน
Drip Irrigation System

ระบบน้ำหยด

เหมาะสำหรับพืชล้มลุก พืชรากสั้น หรือมีข้อจำกัดของแหล่งจ่ายน้ำ

มีให้เลือกใช้อยู่ 3 แบบคือ 1. หัวจ่ายน้ำหยด 2.เทปน้ำหยด 3.เทปน้ำพุ่ง

ระบบน้ำหยด
Mini Sprinkler

มินิสปริงเกลอร์

เหมาะสำหรับการจ่ายน้ำที่มีระยะห่าง เช่น ไม้ผล ไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม หรือแปลงผัก

ครอบคลุมพื้นที่ในรัศมี 0.5 – 3.5 ม.

52-700-900x1000
Smart farm System

ระบบฟาร์มอัจริยะ

เหมาะสำหรับการบริหารจัดการด้านเกษตรกรรม ควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน

ลดต้นทุน ลดเวลา เพิ่มผลผลิต จัดการทุกปัญหาได้ในทันที

Smart farming 4.0 , Hi-Tech Agriculture conceptual, Drone AI automatic
ให้เราเป็นผู้ช่วยจัดการปัญหาการบริหารจัดการน้ำด้านการเกษตร แบบยั่งยืน

"คิดถึงระบบน้ำ คิดถึงสิริวรรณ"

ข้อมูลเบื้องต้นที่ใช้ในการออกแบบระบบ
 • ขนาดพื้นที่

 • ประเภทพืชที่ปลูก จำนวนกี่ต้น

 • ระยะห่างการปลูก

 • แหล่งน้ำที่ใช้ เช่น บ่อดิน บ่อบาดาล ถังเก็บน้ำ

 • ระยะห่าง จากแหล่งจ่ายน้ำถึงพื้นที่การเกษตร

 • มีไฟฟ้า หรือไม่มี หรือใช้โซลาเซลล์

 • ประเภทระบบน้ำที่ต้องการ

 • ปกติบริหารจัดการรดน้ำอย่างไร

 • วางระบบไว้ก่อนบ้างแล้ว ทำอะไรไปบ้าง ผลที่ได้เป็นอย่างไร

 • ปัญหาที่เจอ อยากให้เราช่วยแก้อะไรบ้าง

ประวัติผลงาน

พื้นที่รับงาน ทั่วภาคเหนือ

ระบบรดน้ำอัตโนมัติ

ระบบรดน้ำสปริงเกอร์พะเยา

ระบบรดน้ำสปริงเกอร์เชียงราย

ระบบรดน้ำสปริงเกอร์เชียงใหม่

ระบบรดน้ำสปริงเกอร์ลำพูน

ระบบรดน้ำสปริงเกอร์ลำปาง

ระบบรดน้ำสปริงเกอร์แพร่

ระบบรดน้ำสปริงเกอร์ตาก

ระบบรดน้ำสปริงเกอร์แม่สอด

ระบบรดน้ำสปริงเกอร์เชียงคำ

ระบบรดน้ำสปริงเกอร์จุน

ระบบรดน้ำสปริงเกอร์ปง

ระบบรดน้ำสปริงเกอร์เชียงม่วน

ระบบรดสปริงเกอร์น้ำแม่ใจ

ระบบรดน้ำสปริงเกอร์ดอกคำใต้

ระบบรดน้ำสปริงเกอร์แม่สาย

ระบบรดน้ำสปริงเกอร์แม่จัน

ระบบรดน้ำสปริงเกอร์เชียงแสน

ระบบรดน้ำสปริงเกอร์เทิง

ระบบรดน้ำแม่ริมเชียงใหม่