บริการ ปลูกหญ้าพะเยา หญ้านวลน้อย หญ้ามาเลย์ หญ้าไทเป พร้อมวางระบบรดน้ำสนามหญ้า จบ ครบวงจร

พื้นที่ให้บริการ : เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา

 • รับงานปลูกหญ้าพื้นที่ขั้นต่ำ 500 ตรม. ขึ้นไป หรือปลูกหญ้า+ติดตั้งระบบรดน้ำ มูลค่างาน 30,000 บาท ขึ้นไป
 • หญ้านวลน้อย/มาเลย์ ค่าบริการปลูก 75 บาท/ตรม.
 • หญ้าไทเป ค่าบริการปลูก 100 บาท/ตรม.
 • ค่าบริการปลูกไม่รวมค่าทรายรองพื้นก่อนปลูกและการปรับหน้าดิน ลูกค้าควรเตรียมหน้าดินให้เรียบร้อย
 • หากลูกค้าไม่สะดวกเตรียมหน้าดินก่อนปลูกเอง ทางบริษัทฯมีบริการปรับหน้าดินและลงทรายรองพื้น ปรับระดับแนวสโล้ปการถ่ายระบายน้ำในสนามให้
 • รับประกันสนามหญ้า 1 เดือน (ยกเว้นกรณีลูกค้าไม่มีระบบรดน้ำดูแลสนามหญ้าปลูกใหม่)
 • ลูกค้าเลือกดู ประเภทหญ้าสนามที่นิยมปลูกจัดสวนได้ที่นี่ คลิ๊ก

เพื่อสนามหญ้าที่สวยงามระยะยาว แนะนำลูกค้าวางแผนการจัดการน้ำให้เรียบร้อยก่อน หญ้าที่ลงปลูกใหม่ ต้องการน้ำมากและให้ดินปรับสภาพสามารถอุ้มน้ำได้เพื่อใช้หล่อเลี้ยงระบบหญ้าช่วงแรก ซึ่งทาง ทางบริษัทฯ  มีบริการวางระบบรดน้ำสปริงเกลอร์ ออกแบบและคำนวณระบบการรดน้ำ ตามความต้องการของหญ้าสนามและสภาพดินแต่ละพื้นที่ สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ คลิ๊กนี้

ขั้นตอนการใช้บริการงานปลูกหญ้าสนาม

กรณีที่ลูกค้าทราบขนาดพื้นที่แล้ว

 1. ถ่ายภาพหน้างานปัจจุบัน และร่างแปลนพื้นที่พร้อมระบุขนาด
 2. แจ้งรายละเอียดสภาพหน้างาน เช่น
  • ปรับหน้าดินและรองทรายเรียบร้อย
  • ต้องการให้ทางบริษัทฯ ปรับหน้าดิน วางแนวสโล้ป รองทรายให้ด้วย
  • ต้องการวางระบบรดน้ำสนามหญ้าด้วย

กรณีที่ลูกค้าไม่ทราบขนาดพื้นที่ ต้องการให้เข้าไปสำรวจ

 1. ถ่ายภาพหน้างานปัจจุบัน
 2. แจ้งรายละเอียดลักษณะหน้างานปัจจุบันและเงื่อนไขเพิ่มเติม
  • ปรับหน้าดินและรองทรายเรียบร้อย
  • ต้องการให้ทางบริษัทฯ ปรับหน้าดิน วางแนวสโล้ป รองทรายให้ด้วย
  • ต้องการวางระบบรดน้ำสนามหญ้าด้วย

***ค่าใช้จ่ายในการสำรวจ 1,000 บาทต่อครั้ง (สามารถนำไปใช้เป็นส่วนลดค่าบริการต่างๆ ของบริษัทฯ ได้)***

ติดต่อทีมงานเพื่อแจ้งรายละเอียดและประเมินราคา

line-fire

แนะนำลูกค้าวางระบบรดน้ำก่อนการจัดสวนและปลูกหญ้า เพื่อสะดวกต่อการดูแลในช่วงแรกและระยะยาว สนใจดูรายละเอียดระบบรดน้ำสวน คลิกที่นี่