ปั๊มหอยโข่ง

  • Showing 1–12 of 56 results

Sale
฿2,970.00 ฿2,800.00

ปั๊มหอยโข่งใหญ่ กำลัง 0.5 แรงม้า ท่อดูด-ส่ง 1″x1″ ระยะส่ง 10-80 ม. อัตราการไหล 22-14 ลิตร/นาที

* ราคาไม่รวมค่าขนส่ง ค่าขนส่งเก็บปลายทาง

 

Sale
฿2,250.00 ฿2,150.00

กำลัง 0.5 แรงม้า ท่อดูด-ส่ง 1″x1″ ระยะส่ง 35-5 ม. อัตราการไหล 5-40 ลิตร/นาที

* ราคาไม่รวมค่าขนส่ง ค่าขนส่งเก็บปลายทาง

 

Sale
฿2,310.00 ฿2,200.00

กำลัง 0.5 แรงม้า ท่อดูด-ส่ง 1″x1″ ระยะส่ง 38-5 ม. อัตราการไหล 5-40 ลิตร/นาที

* ราคาไม่รวมค่าขนส่ง ค่าขนส่งเก็บปลายทาง

 

Sale
฿5,480.00 ฿5,200.00

2 ใบพัด กำลัง 1 แรงม้า ท่อดูด-ส่ง 1″x1″ ระยะส่ง 44-24 ม. อัตราการไหล 14-83 ลิตร/นาที

* ราคาไม่รวมค่าขนส่ง ค่าขนส่งเก็บปลายทาง

 

Sale
฿4,520.00 ฿4,300.00

ปั๊มหอยโข่งใหญ่ กำลัง 1 แรงม้า ท่อดูด-ส่ง 1″x1″ ระยะส่ง 33-15 ม. อัตราการไหล 20-100 ลิตร/นาที

* ราคาไม่รวมค่าขนส่ง ค่าขนส่งเก็บปลายทาง

 

Sale
฿4,400.00 ฿4,200.00

ใบพัดเปิด กำลัง 1 แรงม้า ท่อดูด-ส่ง 1.5″x1.5″ ระยะส่ง 19-10 ม. อัตราการไหล 50-280 ลิตร/นาที

* ราคาไม่รวมค่าขนส่ง ค่าขนส่งเก็บปลายทาง

 

Sale
฿4,400.00 ฿4,200.00

กำลัง 1 แรงม้า(ส่งสูง) ท่อดูด-ส่ง 1.5″x1.5″ ระยะส่ง 23-10 ม. อัตราการไหล 60-230 ลิตร/นาที

* ราคาไม่รวมค่าขนส่ง ค่าขนส่งเก็บปลายทาง

 

Sale
฿4,500.00 ฿4,300.00

กำลัง 1 แรงม้า(หัวโต self-priming) ท่อดูด-ส่ง 1.5″x1.5″ ระยะส่ง 17-12-5 ม. อัตราการไหล 90-220-325 ลิตร/นาที

* ราคาไม่รวมค่าขนส่ง ค่าขนส่งเก็บปลายทาง

 

Sale
฿5,325.00 ฿5,100.00

กำลัง 1 แรงม้า ท่อดูด-ส่ง 2″x2″ ระยะส่ง 17.5-12-6 ม. อัตราการไหล 0-300-460 ลิตร/นาที

* ราคาไม่รวมค่าขนส่ง ค่าขนส่งเก็บปลายทาง

 

Sale
฿6,575.00 ฿6,300.00

กำลัง 1 แรงม้า(หัวโต self-priming) ท่อดูด-ส่ง 2″x2″ ระยะส่ง 15-10-5 ม. อัตราการไหล 100-250-380ลิตร/นาที

* ราคาไม่รวมค่าขนส่ง ค่าขนส่งเก็บปลายทาง

 

Sale
฿4,880.00 ฿4,700.00

ดูดลึก (JET คู่) กำลัง 1 แรงม้า ท่อดูด-ส่ง 1″x1″ ระยะส่ง 50-20 ม. อัตราการไหล 2-24 ลิตร/นาที

* ราคาไม่รวมค่าขนส่ง ค่าขนส่งเก็บปลายทาง

 

Sale
฿4,520.00 ฿4,300.00

INLET JET กำลัง 1 แรงม้า ท่อดูด-ส่ง 1″x1″ ระยะส่ง 52-28-7.5 ม. อัตราการไหล 10-49-60 ลิตร/นาที

* ราคาไม่รวมค่าขนส่ง ค่าขนส่งเก็บปลายทาง

 

1 2 5