ปั๊มหอยโข่ง

  • Showing 49–56 of 56 results

Sale
฿15,900.00 ฿15,100.00

กำลัง 4 แรงม้า (หน้าแปลน) ท่อดูด-ส่ง 4”x4” ระยะส่ง 20-14-8 ม. อัตราการไหล 420-900-1300 ลิตร/นาที

* ราคาไม่รวมค่าขนส่ง ค่าขนส่งเก็บปลายทาง

 

฿19,250.00

กำลัง 4 แรงม้า (หน้าแปลน 6 ใบพัด) ท่อดูด-ส่ง 2”x2” ระยะส่ง 65-45-30 ม. อัตราการไหล 100-200-270 ลิตร/นาที

* ราคาไม่รวมค่าขนส่ง ค่าขนส่งเก็บปลายทาง

 

Sale
฿20,500.00 ฿19,500.00

กำลัง 4 แรงม้า (หน้าแปลน 3 ใบพัด) ท่อดูด-ส่ง 2”x2” ระยะส่ง 60-40-20 ม. อัตราการไหล 50-230-335 ลิตร/นาที

* ราคาไม่รวมค่าขนส่ง ค่าขนส่งเก็บปลายทาง

 

Sale
฿19,150.00 ฿18,200.00

กำลัง 5.5 แรงม้า (หน้าแปลน) ท่อดูด-ส่ง 2.5”x2” ระยะส่ง 39-22 ม. อัตราการไหล 200-600 ลิตร/นาที

* ราคาไม่รวมค่าขนส่ง ค่าขนส่งเก็บปลายทาง

 

Sale
฿19,650.00 ฿18,700.00

กำลัง 5.5 แรงม้า (หน้าแปลน) ท่อดูด-ส่ง 3”x3” ระยะส่ง 39-22 ม. อัตราการไหล 148-526 ลิตร/นาที

* ราคาไม่รวมค่าขนส่ง ค่าขนส่งเก็บปลายทาง

 

Sale
฿19,775.00 ฿18,800.00

กำลัง 5.5 แรงม้า (หน้าแปลน) ท่อดูด-ส่ง 4”x4” ระยะส่ง 21-10 ม. อัตราการไหล 500-1600ลิตร/นาที

* ราคาไม่รวมค่าขนส่ง ค่าขนส่งเก็บปลายทาง

 

Sale
฿10,560.00 ฿10,000.00

กำลัง 2.5 แรงม้า ท่อดูด-ส่ง 2″x2″ ระยะส่ง 28-17-5 ม. อัตราการไหล 110-360-500 ลิตร/นาที

* ราคาไม่รวมค่าขนส่ง ค่าขนส่งเก็บปลายทาง

 

Sale
฿8,800.00 ฿8,400.00

กำลัง 2.5 แรงม้า ท่อดูด-ส่ง 3″x3″ ระยะส่ง 18-13-8 ม. อัตราการไหล 160-600-980 ลิตร/นาที

* ราคาไม่รวมค่าขนส่ง ค่าขนส่งเก็บปลายทาง

 

1 4 5