ปั๊มหอยโข่ง 5.5 แรงม้า

  • Showing all 3 results

Sale
฿19,150.00 ฿18,200.00

กำลัง 5.5 แรงม้า (หน้าแปลน) ท่อดูด-ส่ง 2.5”x2” ระยะส่ง 39-22 ม. อัตราการไหล 200-600 ลิตร/นาที

* ราคาไม่รวมค่าขนส่ง ค่าขนส่งเก็บปลายทาง

 

Sale
฿19,650.00 ฿18,700.00

กำลัง 5.5 แรงม้า (หน้าแปลน) ท่อดูด-ส่ง 3”x3” ระยะส่ง 39-22 ม. อัตราการไหล 148-526 ลิตร/นาที

* ราคาไม่รวมค่าขนส่ง ค่าขนส่งเก็บปลายทาง

 

Sale
฿19,775.00 ฿18,800.00

กำลัง 5.5 แรงม้า (หน้าแปลน) ท่อดูด-ส่ง 4”x4” ระยะส่ง 21-10 ม. อัตราการไหล 500-1600ลิตร/นาที

* ราคาไม่รวมค่าขนส่ง ค่าขนส่งเก็บปลายทาง