ปั๊มหอยโข่ง 3 แรงม้า

  • Showing 1–12 of 13 results

Sale
฿11,175.00 ฿10,600.00

กำลัง 3 แรงม้า (หน้าแปลน 2 ใบพัด) ท่อดูด-ส่ง 2”x2” ระยะส่ง 40-35-24 ม. อัตราการไหล 80-150-200 ลิตร/นาที

* ราคาไม่รวมค่าขนส่ง ค่าขนส่งเก็บปลายทาง

 

Sale
฿10,675.00 ฿10,200.00

กำลัง 3 แรงม้า (2 ใบพัด) ท่อดูด-ส่ง 2”x2” ระยะส่ง 40-24 ม. อัตราการไหล 80-200 ลิตร/นาที

* ราคาไม่รวมค่าขนส่ง ค่าขนส่งเก็บปลายทาง

 

Sale
฿13,650.00 ฿13,000.00

กำลัง 3 แรงม้า (หน้าแปลน 4 ใบพัด) ท่อดูด-ส่ง 2”x2” ระยะส่ง 50-33-17 ม. อัตราการไหล 80-190-260 ลิตร/นาที

* ราคาไม่รวมค่าขนส่ง ค่าขนส่งเก็บปลายทาง

 

Sale
฿12,650.00 ฿12,000.00

กำลัง 3 แรงม้า (หน้าแปลน) ท่อดูด-ส่ง 2”x2” ระยะส่ง 36-16 ม. อัตราการไหล 100-400 ลิตร/นาที

* ราคาไม่รวมค่าขนส่ง ค่าขนส่งเก็บปลายทาง

 

Sale
฿13,900.00 ฿13,200.00

กำลัง 3 แรงม้า (หน้าแปลน) ท่อดูด-ส่ง 2”x2” ระยะส่ง 37-20 ม. อัตราการไหล 100-400 ลิตร/นาที

* ราคาไม่รวมค่าขนส่ง ค่าขนส่งเก็บปลายทาง

 

Sale
฿12,650.00 ฿12,000.00

กำลัง 3 แรงม้า ท่อดูด-ส่ง 2”x2” ระยะส่ง 30-18-5 ม. อัตราการไหล 190-400-500 ลิตร/นาที

* ราคาไม่รวมค่าขนส่ง ค่าขนส่งเก็บปลายทาง

 

Sale
฿8,900.00 ฿8,500.00

กำลัง 3 แรงม้า (โข่งใหญ่) ท่อดูด-ส่ง 2”x2” ระยะส่ง 32-23-10 ม. อัตราการไหล 150-310-450 ลิตร/นาที

* ราคาไม่รวมค่าขนส่ง ค่าขนส่งเก็บปลายทาง

 

Sale
฿11,775.00 ฿11,200.00

กำลัง 3 แรงม้า ท่อดูด-ส่ง 3”x3” ระยะส่ง 19-9 ม. อัตราการไหล 150-950 ลิตร/นาที

* ราคาไม่รวมค่าขนส่ง ค่าขนส่งเก็บปลายทาง

 

Sale
฿13,900.00 ฿13,200.00

กำลัง 3 แรงม้า ท่อดูด-ส่ง 3”x3” ระยะส่ง 30-5 ม. อัตราการไหล 82-382 ลิตร/นาที

* ราคาไม่รวมค่าขนส่ง ค่าขนส่งเก็บปลายทาง

 

Sale
฿14,250.00 ฿13,600.00

กำลัง 3 แรงม้า (หน้าแปลน) ท่อดูด-ส่ง 3”x3” ระยะส่ง 33-15 ม. อัตราการไหล 120-420 ลิตร/นาที

* ราคาไม่รวมค่าขนส่ง ค่าขนส่งเก็บปลายทาง

 

Sale
฿11,425.00 ฿10,900.00

กำลัง 3 แรงม้า ท่อดูด-ส่ง 3”x3” ระยะส่ง 19-9 ม. อัตราการไหล 150-950 ลิตร/นาที

* ราคาไม่รวมค่าขนส่ง ค่าขนส่งเก็บปลายทาง

 

Sale
฿12,900.00 ฿12,300.00

กำลัง 3 แรงม้า (หัวโต) ท่อดูด-ส่ง 3”x3” ระยะส่ง 18-5 ม. อัตราการไหล 125-800 ลิตร/นาที

* ราคาไม่รวมค่าขนส่ง ค่าขนส่งเก็บปลายทาง

 

1 2