ปั๊มหอยโข่ง 4 แรงม้า

  • Showing all 5 results

Sale
฿13,750.00 ฿13,000.00

กำลัง 4 แรงม้า (หน้าแปลน) ท่อดูด-ส่ง 2”x2” ระยะส่ง 36-15 ม. อัตราการไหล 180-600 ลิตร/นาที

* ราคาไม่รวมค่าขนส่ง ค่าขนส่งเก็บปลายทาง

 

Sale
฿15,150.00 ฿14,400.00

กำลัง 4 แรงม้า (หน้าแปลน) ท่อดูด-ส่ง 3”x3” ระยะส่ง 21-16-9 ม. อัตราการไหล 340-740-1100 ลิตร/นาที

* ราคาไม่รวมค่าขนส่ง ค่าขนส่งเก็บปลายทาง

 

Sale
฿15,900.00 ฿15,100.00

กำลัง 4 แรงม้า (หน้าแปลน) ท่อดูด-ส่ง 4”x4” ระยะส่ง 20-14-8 ม. อัตราการไหล 420-900-1300 ลิตร/นาที

* ราคาไม่รวมค่าขนส่ง ค่าขนส่งเก็บปลายทาง

 

฿19,250.00

กำลัง 4 แรงม้า (หน้าแปลน 6 ใบพัด) ท่อดูด-ส่ง 2”x2” ระยะส่ง 65-45-30 ม. อัตราการไหล 100-200-270 ลิตร/นาที

* ราคาไม่รวมค่าขนส่ง ค่าขนส่งเก็บปลายทาง

 

Sale
฿20,500.00 ฿19,500.00

กำลัง 4 แรงม้า (หน้าแปลน 3 ใบพัด) ท่อดูด-ส่ง 2”x2” ระยะส่ง 60-40-20 ม. อัตราการไหล 50-230-335 ลิตร/นาที

* ราคาไม่รวมค่าขนส่ง ค่าขนส่งเก็บปลายทาง