ปั๊มหอยโข่ง

  • Showing 13–24 of 56 results

Sale
฿8,360.00 ฿8,000.00

กำลัง 1.5 แรงม้า ท่อดูด-ส่ง 1 1/4″x1″ ระยะส่ง 43.5-24 ม. อัตราการไหล 17-117 ลิตร/นาที

* ราคาไม่รวมค่าขนส่ง ค่าขนส่งเก็บปลายทาง

 

Sale
฿8,650.00 ฿8,300.00

กำลัง 1.5 แรงม้า ท่อดูด-ส่ง 2″x2″ ระยะส่ง 23-13 ม. อัตราการไหล 50-235 ลิตร/นาที

* ราคาไม่รวมค่าขนส่ง ค่าขนส่งเก็บปลายทาง

 

Sale
฿5,600.00 ฿5,400.00

กำลัง 1.5 แรงม้า ท่อดูด-ส่ง 1.5″x1.5″ ระยะส่ง 20-15 ม. อัตราการไหล 198-417 ลิตร/นาที

* ราคาไม่รวมค่าขนส่ง ค่าขนส่งเก็บปลายทาง

 

Sale
฿5,720.00 ฿5,500.00

กำลัง 1.5 แรงม้า ท่อดูด-ส่ง 1″x1″ ระยะส่ง 42-22-14 ม. อัตราการไหล 10-140-162 ลิตร/นาที

* ราคาไม่รวมค่าขนส่ง ค่าขนส่งเก็บปลายทาง

 

Sale
฿6,080.00 ฿5,800.00

กำลัง 1.5 แรงม้า ท่อดูด-ส่ง 2″x2″ ระยะส่ง 15-7 ม. อัตราการไหล 200-400 ลิตร/นาที

* ราคาไม่รวมค่าขนส่ง ค่าขนส่งเก็บปลายทาง

 

Sale
฿5,600.00 ฿5,400.00

กำลัง 1.5 แรงม้า ท่อดูด-ส่ง 2″x2″ ระยะส่ง 15-7 ม. อัตราการไหล 200-400 ลิตร/นาที

* ราคาไม่รวมค่าขนส่ง ค่าขนส่งเก็บปลายทาง

 

Sale
฿6,850.00 ฿6,600.00

กำลัง 1.5 แรงม้า ท่อดูด-ส่ง 2″x2″ ระยะส่ง 16-11-5 ม. อัตราการไหล 100-260-420 ลิตร/นาที

* ราคาไม่รวมค่าขนส่ง ค่าขนส่งเก็บปลายทาง

 

Sale
฿6,440.00 ฿6,200.00

ดูดลึก (JET คู่) กำลัง 1.5 แรงม้า ท่อดูด-ส่ง 1″x1″ ระยะส่ง 70-20 ม. อัตราการไหล 7-40 ลิตร/นาที

* ราคาไม่รวมค่าขนส่ง ค่าขนส่งเก็บปลายทาง

 

Sale
฿9,900.00 ฿9,500.00

กำลัง 2.5 แรงม้า (2 ใบพัด) ท่อดูด-ส่ง 2″x2″ ระยะส่ง 38-13 ม. อัตราการไหล 70-180 ลิตร/นาที

* ราคาไม่รวมค่าขนส่ง ค่าขนส่งเก็บปลายทาง

 

Sale
฿9,540.00 ฿9,100.00

กำลัง 2 แรงม้า 2 ใบพัด ท่อดูด-ส่ง 1.5″x1.5″ ระยะส่ง 48-28.5 ม. อัตราการไหล 47-160 ลิตร/นาที

* ราคาไม่รวมค่าขนส่ง ค่าขนส่งเก็บปลายทาง

 

฿9,660.00

กำลัง 2 แรงม้า (2 ใบพัด) ท่อดูด-ส่ง 2″x2″ ระยะส่ง 35-10.5 ม. อัตราการไหล 50-150 ลิตร/นาที

* ราคาไม่รวมค่าขนส่ง ค่าขนส่งเก็บปลายทาง

 

Sale
฿6,850.00 ฿6,600.00

กำลัง 2 แรงม้า โข่งใหญ่ ท่อดูด-ส่ง 1.5″x1.5″ ระยะส่ง 36-26 ม. อัตราการไหล 94-190 ลิตร/นาที

* ราคาไม่รวมค่าขนส่ง ค่าขนส่งเก็บปลายทาง

 

1 2 3 5