ปั๊มหอยโข่ง 2 แรงม้า

  • Showing all 12 results

Sale
฿9,540.00 ฿9,100.00

กำลัง 2 แรงม้า 2 ใบพัด ท่อดูด-ส่ง 1.5″x1.5″ ระยะส่ง 48-28.5 ม. อัตราการไหล 47-160 ลิตร/นาที

* ราคาไม่รวมค่าขนส่ง ค่าขนส่งเก็บปลายทาง

 

฿9,660.00

กำลัง 2 แรงม้า (2 ใบพัด) ท่อดูด-ส่ง 2″x2″ ระยะส่ง 35-10.5 ม. อัตราการไหล 50-150 ลิตร/นาที

* ราคาไม่รวมค่าขนส่ง ค่าขนส่งเก็บปลายทาง

 

Sale
฿6,850.00 ฿6,600.00

กำลัง 2 แรงม้า โข่งใหญ่ ท่อดูด-ส่ง 1.5″x1.5″ ระยะส่ง 36-26 ม. อัตราการไหล 94-190 ลิตร/นาที

* ราคาไม่รวมค่าขนส่ง ค่าขนส่งเก็บปลายทาง

 

Sale
฿7,020.00 ฿6,700.00

กำลัง 2 แรงม้า หน้าแปลน ท่อดูด-ส่ง 2″x2″ ระยะส่ง 23-10 ม. อัตราการไหล 180-600 ลิตร/นาที

* ราคาไม่รวมค่าขนส่ง ค่าขนส่งเก็บปลายทาง

 

Sale
฿7,160.00 ฿6,800.00

กำลัง 2 แรงม้า (หัวโต) ท่อดูด-ส่ง 2″x2″ ระยะส่ง 17-12-5 ม. อัตราการไหล 100-330-500 ลิตร/นาที

* ราคาไม่รวมค่าขนส่ง ค่าขนส่งเก็บปลายทาง

 

Sale
฿7,200.00 ฿6,900.00

กำลัง 2 แรงม้า ท่อดูด-ส่ง 2.5″x2.5″ ระยะส่ง 14-11-8 ม. อัตราการไหล 400-580-850 ลิตร/นาที

* ราคาไม่รวมค่าขนส่ง ค่าขนส่งเก็บปลายทาง

 

Sale
฿6,960.00 ฿6,700.00

กำลัง 2 แรงม้า โข่งใหญ่ ท่อดูด-ส่ง 2″x2″ ระยะส่ง 28.7-21 ม. อัตราการไหล 100-280 ลิตร/นาที

* ราคาไม่รวมค่าขนส่ง ค่าขนส่งเก็บปลายทาง

 

Sale
฿7,370.00 ฿7,000.00

กำลัง 2 แรงม้า (โข่งใหญ่ หน้าแปลน) ท่อดูด-ส่ง 2″x2″ ระยะส่ง 28.7-21 ม. อัตราการไหล 100-280 ลิตร/นาที

* ราคาไม่รวมค่าขนส่ง ค่าขนส่งเก็บปลายทาง

 

Sale
฿8,340.00 ฿8,000.00

กำลัง 2 แรงม้า (หน้าแปลน) ท่อดูด-ส่ง 3″x3″ ระยะส่ง 14.2-5 ม. อัตราการไหล 250-1100 ลิตร/นาที

* ราคาไม่รวมค่าขนส่ง ค่าขนส่งเก็บปลายทาง

 

Sale
฿7,920.00 ฿7,600.00

กำลัง 2 แรงม้า ท่อดูด-ส่ง 3″x3″ ระยะส่ง 16-4 ม. อัตราการไหล 250-1100 ลิตร/นาที

* ราคาไม่รวมค่าขนส่ง ค่าขนส่งเก็บปลายทาง

 

Sale
฿9,780.00 ฿9,300.00

กำลัง 2 แรงม้า (หน้าแปลน 3 ใบพัด) ท่อดูด-ส่ง 2″x2″ ระยะส่ง 35-13 ม. อัตราการไหล 60-280 ลิตร/นาที

* ราคาไม่รวมค่าขนส่ง ค่าขนส่งเก็บปลายทาง