ปั๊มหอยโข่ง 2.5 แรงม้า

  • Showing all 3 results

Sale
฿9,900.00 ฿9,500.00

กำลัง 2.5 แรงม้า (2 ใบพัด) ท่อดูด-ส่ง 2″x2″ ระยะส่ง 38-13 ม. อัตราการไหล 70-180 ลิตร/นาที

* ราคาไม่รวมค่าขนส่ง ค่าขนส่งเก็บปลายทาง

 

Sale
฿10,560.00 ฿10,000.00

กำลัง 2.5 แรงม้า ท่อดูด-ส่ง 2″x2″ ระยะส่ง 28-17-5 ม. อัตราการไหล 110-360-500 ลิตร/นาที

* ราคาไม่รวมค่าขนส่ง ค่าขนส่งเก็บปลายทาง

 

Sale
฿8,800.00 ฿8,400.00

กำลัง 2.5 แรงม้า ท่อดูด-ส่ง 3″x3″ ระยะส่ง 18-13-8 ม. อัตราการไหล 160-600-980 ลิตร/นาที

* ราคาไม่รวมค่าขนส่ง ค่าขนส่งเก็บปลายทาง